Milli Gelir : Bir Ülkenin Olmazsa Olmazı Nasıl Olmalı ?

Sürekli haber kanallarında duyupta Aşina olduğumuz bir kavram vardır. Bu kavram nedir diye soracak olursanız eğer o da ” milli gelir ” kavramı. Mili gelir nedir ve nasıl olmalıdır diye ?

Milli gelir nedir?

Anlam olarak ekonomideki bazı belli dönem içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı anlamı taşımaktadır.

Ayrıca milli gelir bir toplumun gelişmişlik düzeyini de gösteren temel unsurlardan birisidir. Milli gelir toplumda ne kadar fazla ise o toplumda o kadar gelişmiş bir toplumdur diyebiliriz.

Milli geliri etkileyen birçok fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlara bakıldığı zaman şu başlıkları görebiliriz;

1- Tüketim Fonksiyonu:

Tüketim fonksiyonunun tanımını yapabilmemiz için bir biriyi ele alalım. Birey için tüketim ailesinin gereksinim duyduğu mal ve ürünleri satın alması anlamına gelmektedir. Bu ve buna benzer tüketim harcamaları ekonomide bulunan harcanabilir gelire bağlıdır.

Aynı zamanda tüketimi etkileyen birkaç hususlar vardır.

Bunlar şu şekildedir:

  • Ailenin yapısal durumu,
  • İnsanın yaşam biçimi ,
  • Kişi geliri,

Bir kişinin sahip olduğu alışkanlık bütünü bunlara ek olarak ise ülkesinin ekonomik koşulları ve ekonomik durumda tüketim durumudur.

2- Tasarruf Fonksiyonu

Tasarruf fonksiyonu elde edilen toplam gelirden ihtiyaç olanı harcandiktan sonra geri kalanını tasarruf amacıyla biriktirmeye denilmektedir. Bir kişi ileride acil ihtiyaçları için (hastane masrafı ve benzeri) kenara bir miktar para koyup biriktirmeye çalışırlar. Bir bireyin elde ettiği toplam gelirin ihtiyacı olanını harcadıktan sonra geri kalanına tasarruf denilmektedir. Tasarruf toplam gelirden harcanan miktarın çıkarılması ile hesaplanır.

3- Yatırımsal Fonksiyon

Maddi açıdan belli bir dönemde kullanılmak için paranın malzeme veya unsura harcanmasına yatırım denilmektedir. Yeni bir fabrika kurmak, fabrikaya herhangi bir malzeme almak ve benzeri yeni yatırımlar sayesinde üretimin ekonomik açıdan kapasitesi artmaktadır.

Milli gelir nasıl hesaplanabilir?

Türkiye İstatistik Kurumu milli geliri piyasadan aldığı fiyatlara göre hesaplanmaktadır. Yapılan bu hesaplamalar %100 doğru bir sonuç elde etmez buna yakın bir sonuç elde edebilirler. Üreticiler, tüketiciler ve devlet bu hesaplamalar doğrultusunda yatırım faaliyetlerinde bulunurlar. Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamalarını kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktadır. Kullanılan hesaplama yöntemleri üçe ayrılmaktadır.

Bu yöntemler:

  • Üretim yöntemi,
  • Gelir yöntemi,
  • Harcama yöntemi.

Milli gelirin dağılımında nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Milli gelir üretim faktörlerini rant, ücret, faiz ve kâr dağılımında yapar. Bu dağılım ekonominin genel yapısına ve uygulanan politikalara bağlı olarak değişmekte ve belli oranlarla uygulanmaktadır.

Ülkelerin milli gelir dağılımı bulunduğu coğrafi bölgeye göre değişmektedir. Doğal kaynakları, iklimi ve benzeri ülkenin gelişmesini etkilemektedir. Üretim faktörlerinden alınan payın eşit olarak paylasilabilmesi için belirli faktörler etkili olmaktadır.

Bu faktörler;

  • Geri kalmış yörelerin yatırım teşvikleri,
  • Destekleme alımları,
  • Vergi politikaları,
  • Özel kalkınma yöntemleridir.

Gelir dağılımı ise bireyin kazançlarına göre değişmektedir.

Bedri Can A.

Dutlook

Dutlook Haber Bilgi Paylaşım Portalı

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı