Mesleki etik ilkeleri nelerdir? Mesleki etik ne demek? Etik değerler nelerdir?

Mesleki etik ilkeleri nelerdir? Mesleki etik ne demek? Etik değerler nelerdir? Sorularını yanıtladığımız yazımızı beğeninize sunuyoruz.

Etik ne demek?

Felsefenin bir dalı olan etik için batı ülkelerinde ahlak felsefesi denilmektedir. Filozof Aristoteles etik tanımı yaparken felsefenin bağımsız dalı olarak nitelemiştir. Ülkemizdeki tanımı ise töre bilimi veya ahlak bilimi şeklindedir. Doğruyla yanlışın (iyiyle kötünün veya haklıyla haksızın) ayrımı olarak özetlenebilir.

Etik ile ahlak arasındaki fark nedir?

Ahlak, (huy kelimesinin çoğulu olan) huylar demektir. Toplumda uymak zorunda olduğumuz kültürel davranış biçimleridir. Ahlak kurallarını töre belirler. Etik ise toplumda uymak zorunda olunan davranışları kapsasa da pratikten çok teoriktir. Etik kuralları hem töresel hem de evrenseldir. Etiğin türleri (meslek etiği, toprak etiği ve doğa etiği) vardır. Halk arasında ayrımı kesin çizgilerle ayrılmamış ise de özellikle mesleki etik açısından belirgin tanım farklılıkları vardır. Mesleki etik ilkeleri yalnızca iş hayatına yöneliktir. Ahlak ise çok daha geniş anlamda kullanılır.

Etik değerler nelerdir?

Vatandaşlık bilinci, doğruculuk, dürüstlük, güvenilirlik, sadık olma, adalet, yalan söylememe, yardımseverlik, hakkaniyet, genel fayda gözeticiliği, çalışkanlık, saygı, anlayış ve şeffaflıktır.

Mesleki etik ne demek? Mesleki etik ilkeleri ne demek?

Etik ilkeleri, meslek erbabının belirli kurallarla hareket etmesini gerektiren, aksine davrananları dışlayan, rekabeti tanzim eden ve meslekî idealleri koruyan kurallardır. Özet tanımla iş hayatındaki davranış prensipleri demek olup, meslekî davranış ilkeleri ile denetlenebilir standartlara uymayı gerektirmektedir.

Mesleki etik ilkeleri nelerdir?

İş yaşamında davranışları yönlendiren etik kuralları ayakta tutan belli ilkeler vardır. Bunlara etik ilkeleri denir. Meslek erbaplarının belirlenen kurallar çerçevesinde hareket etmelerini sağlayan bu ilkeler şunlardır:

Maddeler hâlinde mesleki etik ilkeleri :

Doğruluk ilkesi

Doğru söz söylemeyi (yalan söylememeyi) ifade eden ilkedir. Dürüst, eşit ve adil olmayı gerektirir.

Yasallık ilkesi (Kanunilik ilkesi)

Mal üretiminde veya problem çözümünde yasal davranmayı ifade eden ilkedir. Meslekle ilgili yapılan işin yasalara (kanunlara) uygun olmasını gerektirir.

Yeterlik ilkesi

İş hayatındaki gelişmeleri takip etmeyi ve yenilenmeyi ifade eden ilkedir. İnovasyon (yenileşim) iş hayatına giren yeni tanımlara örnek olarak gösterilebilir. Mesleklerle ilgili yeniliklere uyum sağlamayı gerektirir.

Güvenirlik ilkesi

Mesleki ideallerin korunduğu, rekabetin tanzim edildiği ve ilkelere uymayan meslektaşların dışlanmasını ifade eden ilkedir. Meslek erbabının etik kurallarına uymasını gerektirir.

Mesleğe bağlılık ilkesi

Yapılan işin sevilmesini, önemsenmesini ve en iyi şekilde yapılmasını ifade eden ilkedir. Meslek erbabının eğitim olanaklarından faydalanarak kendisini geliştirmesini gerektirir.

Tavsiye makale: Meslek Etiği Anlayışı Uygulanması Gereken Konular – Mesleki Etik İlkeleri

Kaynakça: İstanbul İşletme Enstitüsü

Hakan Yıldız

Doğum tarihi - yeri: 1978 - Konya. Mezuniyet bilgileri: Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü. Eğitim Sertifikaları: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi (2007), Bilgisayar Operatörlüğü, (2014), Temel Grafoloji - İmza ve Yazı Analizi, İletişim ve Tanışmada Zarafet, İş Hayatında Zaman Yönetimi ve Motivasyon, Kurum Kültürü ve İmaj Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili, Kişilik Tipleri ve Farkındalık (2015). Mesleği: Resmî bir kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı