Meslek etiği nedir? Etik nedir? Meslek etiği davranış ilkeleri neleredir?

Meslek etiği nedir? Etik nedir? Meslek etiğinin ilkeleri (mesleki etik davranış ilkeleri) neleredir? Sorularının yanıtını içeren yazımızı beğeninize sunuyoruz.

Etik nedir? Meslek etiği nedir?

Etik, doğruyla yanlışın teorik olarak belirlenmesidir. Ahlakla ilgili olan anlamındaki etik, insan davranışlarındaki problemleri inceleyen bir bilimdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in bu konudaki bir hadisi şöyledir: “Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır.” Ahlak felsefesi olarak da tanımlanan etik davranışların temelini araştıran disiplindir. İbn-i Sina ve Farabi, etik kuralları felsefî bakış açısıyla ve ahlak kelimesini kullanarak kitaplarında yorumlanmıştır. Aristippos, Protagoras, Machiavelli, Nietzsche, Kohlberg, Konfüçyus, Gandhi, Jean Jackues Rousseau, Ernest Renan, Thales, Sokrates ve Aristo ahlak felsefesini incelemişlerdir. Aristo etik kavramını bağımsız hâldeki felsefe dalı olarak yorumlamış ve etiğin kurucusu olarak görülmektedir. Etik denilince genellikle meslek etiği anlaşılmakta olup, iş yaşamındaki davranışları düzenlemektedir. Etik kelimesi hem alışkanlıkları hem de değer ölçülerini ifade etmektedir. Ahlak kavramı ise toplumdaki sosyal ilişkileri düzenlemektedir. Ahlak ve etik davranışlar ilk önce toplumun temeli olan aileden öğrenilmektedir. Daha sonra nesiller boyu aktarılan gelenek ve görenek kurallar hâline gelir. Topluma değer karmaşası ve çıkarcılık hâkim olursa yozlaşma kaçınılmazdır.

Meslek etiği nedir?

İş yaşamına ait davranışları düzenleyen, yönlendiren ve rehberlik eden prensipler bütününe meslek etiği denir. Bir meslekteki meslektaşların davranışlarını inceleyerek uymaları gereken kuralları belirleyen meslekî ilkelerdir.

Meslek etiği ilkeleri (mesleki etik davranış ilkeleri) neleredir?

Saygı, hoşgörü, sevgi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sorumluluk, tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik, adalet, mesleğe bağlılık, güvenirlilik, yeterlik, yasallık (kanunilik) ve doğruluktur. İşverenlerin iş yerlerinde etik ortamı sağlamak yükümlülükleri vardır.

Etik dışı davranışlar

Etik dışı davranışlara örnek olarak şu davranışları verebiliriz.: Rüşvet, ayrımcılık, kayırma, çıkar çatışması, zimmet suçu, hırsızlık, ihmal, yetkiyi kötüye kullanma, bencillik, hakaret, baskı, taciz, dedikodu, istismar ve yolsuzluktur.

Meslek etiğinin faydaları nelerdir?

Her şeyden önce toplumsal yozlaşmanın önüne geçer. İş yerlerinde uygulanan meslek etiğinin sayesinde motivasyon, performans, verim, kalite ve kârlılık artar. Çalışanların iş yeriyle bağı ve birbirleriyle iletişimi güçlenir. İşçi ile işverenin saygınlığına katma değer sağlar.

Tavsiye makale: Meslek Etiği Anlayışı Uygulanması Gereken Konular – Mesleki Etik İlkeleri

Kaynakça: Muhasebe Dersleri

Hakan Yıldız

Doğum tarihi - yeri: 1978 - Konya. Mezuniyet bilgileri: Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü. Eğitim Sertifikaları: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi (2007), Bilgisayar Operatörlüğü, (2014), Temel Grafoloji - İmza ve Yazı Analizi, İletişim ve Tanışmada Zarafet, İş Hayatında Zaman Yönetimi ve Motivasyon, Kurum Kültürü ve İmaj Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili, Kişilik Tipleri ve Farkındalık (2015). Mesleği: Resmî bir kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı