Meslek etiği ilkeleri nelerdir? Etik nedir? Ahlak nedir?

Meslek etiği ilkeleri nelerdir?

Meslek etiği ilkeleri nelerdir? Etik nedir? Ahlak nedir? Meslek etiği ilkelerinin faydaları nelerdir? Sorularının cevaplarını bulacağınız yazımızı beğeninize sunuyoruz.

Etik nedir?

Töre bilimi de denilen etik yunanca kökenli ethos (töre) kelimesinden gelmektedir. Aristo’dan sonra felsefenin dalı olarak kabul edilmeye başlanan etik kavramı ahlakî yönden doğru ve yanlışın ayırt edilmesi diye tabir edilebilir. Avrupa ülkelerinde etik felsefesi veya ahlak felsefesi olarak da anılmaktadır. Bizde ise ahlak bilimi şeklinde ifade edilmektedir. Etik kelimesini bilmeyenler anlamından bahsederken ahlak kelimesini kullanmaktadır. Etik nedir sorusunun halk tabiriyle cevabı ahlakla ilgili olan şeylerdir.

Ahlak nedir?

Toplum içerisinde uymak zorunda olunan davranış biçimlerine (kurallara) ahlak denir. Doğuştan getirdiğimiz bireysel özelliklerimizin yani huylarımızın tümüne de ahlak denilebilir.

Meslek etiği nedir?

Bir meslek grubundakilerin yapması veya yapmaması gereken davranışların tümüne meslek etiği denir. Elbette yasal zorunluluktan dolayı yapılacak veya yapılmazsa cezaî sorumluluk doğuracak davranışlardan bahsetmiyoruz. Her ne kadar etik için ahlak bilimi tabirini kullanmış isek de günümüzdeki kullanım şekillerinde farklılıklar görülmektedir. Ahlak daha çok sosyal yaşama dair bir kavram olarak kullanılmaktayken etik iş hayatına ilişkin olarak kullanılmaktadır. Ahlak da etik de insan davranışlarını organize eden kurallar bütünüdür. Etik daha çok teorik olarak kullanılmakta, ahlak ise daha çok pratiğe yöneliktir. Meslek etiği, adından da anlaşılacağı üzere iş hayatında geçerli olan davranış biçimlerini düzenlemeyi hedeflemektedir. Meslek etiğinin odaklandığı konu ideal yaşam olup, bunun araştırılmasına ve idrak edilmesine yoğunlaşır. Meslek etiği meslekî prensipleri içermektedir ve bireylerin birbirlerine ve topluma karşı ilişkilerini tanzim etmektedir. Bu düzenleme iyi-kötü veya doğru-yanlış eksenindeki normlarla sınıflandırılır. İş hayatının yazılı olmayan kuralları meslek etiği ilkeleri ile belirlenir.

Meslek etiği ilkeleri nelerdir? Meslek etiği ilkelerinin faydaları nelerdir?

Etik değerler olmazsa bireysel ve toplumsal yozlaşma kaçınılmazdır. Etik olmazsa bireyler ve toplumlar özünden uzaklaşır. Meslekler için de bu geçerlidir. Meslek etiği ilkeleri sayesinde meslek erbabından beklenen davranış şekilleri bilinmektedir. Üretimde, hizmet sunumunda ve gelir elde ediminde bu ilkeler ile mesleğin icrasında saygınlık ve faaliyetin devamı güvence altına alınmış olmaktadır. İş etiği de denilen meslek etiği ilkeleri işçilerin ve işverenlerin ilişkilerine yön vermekte, çalışma standartlarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Meslek etiği sayesinde iş ortamın daha huzurlu ve adil hâle gelmekte, iş sahipleri kendilerini güvende hissetmektedir. İş barışının hâkim olduğu ortamlarda üretim ve verim de artmaktadır. Takım çalışması kuvvetlenmektedir. Çalışanlar ekip arkadaşları ve işverenleriyle aidiyet duygusunu geliştirmekte, motivasyonları ve performansları yükselmektedir.

Meslek etiği ilkeleri nelerdir?

Saygılı olma, adil olma, tarafsız davranma, hak yememe kişisel etik değerlerimizdir. Hayatını devam ettirmek için çalışarak para kazanmak zorunda olan bireylerin de iş hayatında bir takım etik değerlere uyması gerekmektedir. Bireysel etik değerlerinin başka bir boyutu olan mesleki etik değerleri profesyonellik gereği belirlenmiş olan yükümlülüklere (ilkelere) dayandırılmalıdır. Meslek icra edenlerin iş prensipleri ve bireysel sorumlulukları, meslek etiği ilkeleri ile düzenlenmiştir. Bireysel etik değerler (hak yememe, adil davranma, dürüst olma ve iyi niyet gibi) meslek sahiplerinden de beklenmektedir.

Meslek etiğinin bulunmadığı ortamlarda çalışanların isteksizlik gösterdiği, mutsuz ve stresli olduğu görülmektedir. Bu da iş başarısını olumsuz etkilemektedir. İşverenlerin görevi iş yerinde meslekî etiğin tesis edilmesini sağlamak ve işe alacakları personelin meslek etiği ilkelerinin bilincine sahip olanlardan seçilmesidir. Meslek etiği ilkeleri dürüstlük, çalışkanlık, hakkaniyet (hak ve doğruluğa uygunluk), adil olma, fayda gözetimi (kurumun veya kamunun faydası) ve şeffaflıktır. Bu ilkeler hem yöneticiler için hem de personel için geçerlidir. Yöneticilerin yenilikçi iletişime açık, çalışanlarla işbirliği içerisinde ve çevreyle etkileşimde olması gerekir. Yönetici, hedeflerini somut olarak belirleyerek çalışanlarını bu hedeflere yönelten bir liderlik yapmalıdır.

Tavsiye makale: Meslek Etiği Anlayışı Uygulanması Gereken Konular – Mesleki Etik İlkeleri

Kaynakça: Media Click

Hakan Yıldız

Doğum tarihi - yeri: 1978 - Konya. Mezuniyet bilgileri: Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü. Eğitim Sertifikaları: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi (2007), Bilgisayar Operatörlüğü, (2014), Temel Grafoloji - İmza ve Yazı Analizi, İletişim ve Tanışmada Zarafet, İş Hayatında Zaman Yönetimi ve Motivasyon, Kurum Kültürü ve İmaj Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili, Kişilik Tipleri ve Farkındalık (2015). Mesleği: Resmî bir kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı