Meslek Etiği Anlayışı Uygulanması Gereken Konular – Mesleki Etik İlkeleri

Çalışırken de mesleğimizin gerektirdiği bazı özel kurallar ve gizlilik şartları bulunmaktadır. Sizlerden bu kurallar ve gizlilik şartlarına uymanız istenmektedir. Bu kurallar ve gizlilik şartları kapsamında meslek hayatınızda karşınıza ” Meslek Etiği ” kavramı çıkabilmektedir.

Peki nedir bu mesleki etik kavramı? Bu sorunun cevabı kısaca şudur: Mesleki etik, iş yaşamınızda sizi yönlendiren kurallar ve prensiplerin toplamından meydana gelmektedir.

Mesleki etik kavramı belirli bir meslek grubunu o mesleğin gerektirdiği kurallara uymaya zorlar, o kurallar dışında olan kişileri meslek etiğine uymadığı için dışlar. Meslek etiğine olan kurallar mesleki ilkelerin bütününden oluşmaktadır.

Meslek grupları, çeşitli esnaf ve zanaatârlardan oluşmaktadır. Meslek gruplarının belli dayanışma hallerin de olmasını, işbirliği halinde olmasını tanımlamaktadır.

Meslek etiği diğer denetim biçimlerinden farklı olarak içsellik ve manevi nitelikte taşımaktadır. Meslek etiği, genel olan ahlaki ilkelerin mesleğe uygulanmasını kapsamaktadır.

Meslek etik kurallarının amaçladığı şudur; o meslekte çalışan personelin davranışlarını ve hareketlerini çalıştıkları birime göre sınırlamayı amaçlar. Bu kurallar sayesinde meslekte bir iç kontrol, iç bütünlük sağlanmış olmaktadır. Bu kurallar bütün birimi ve personeli kapsamaktadır.

Mesleki Etik İlkeleri

Meslek etiğinde; doğruluk ilkesi, yasallık ilkesi, yeterlilik ilkesi, güvenilirlik ilkesi ve mesleğe bağlılık ilkesi olmak üzere beş temel ilke bulunmaktadır.

Doğruluk ilkesi; Bu ilke iş hayatında doğruluğu ifade eden bir ilkedir. Bu ilke kapsamında içten ve dürüst davranan çalışanlardan oluşmuş bir iş ortamı hedeflenir. Eğer ki iş hayatında içtenlik, dürüstlük olmazsa iş ilişkilerinde bireyler sorun yaşayabilmektedir.

Böyle bir iş ortamında da güven oluşmamaktadır. Bu ilke kapsamında iş hayatında güvenilir davranış oluştumak, dürüst, adil ve tarafsız olmak amaçlanır. Çalışanlarda mahremiyet ve samimilik oluşması amaçlanır.

Yasallık ilkesi; iş ortamında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili olan problemlerle ilgili yasalar gereği hareket etmeyi amaçlayan bir ilkedir.

Günümüz koşullarında iş hayatında ve herhangi bir üretim alanında yasaların oluşturduğu kurallar bulunmaktadır. Bu konuda sadece ülke değil uluslararası oluşturulmuş bazı etik ilkelerine bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü verilebilir.

Bu örgüt uluslararası alanda çalışma hayatını düzenleyen kurallardan oluşmuştur. Diğer bir örnek ise; üretimle ilgili olarak standartları düzenleyen Uluslararası Standartlar Örgütü dür. Bu ilke kuralları gereğinde iş ortamında hukuken yasak ve etik olmayan kuralların aşılmamasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yeterlilik ilkesi; bu ilke gereğince iş oratmında çalışan kişilerin bu iş için yeterli olması, çalışma koşullarını mümkün olduğunca yerine getiren kişiler olmarını amaçlayan ilkedir.

Meslek kuralları kapsamında o işte yetkin kişilere uzmanlık ve benzeri ünvanlar verilebilmektedir. Bir işi yapabilmek için diploma almak o iş için bireyin yetkin olduğu, donanımlı olduğu anlamına gelmektedir.

Güvenilirlik ilkesi; meslekte çalışan kişilerin güvenilir ve meslek gereğince bu meslekteki etik değer ve kurallara uyluması anlamındaki ilkedir.

Mesleğe bağlılık ilkesi; bu ilke gereğince meslekte çalışan kişilerin işi önemsemesi ve iş konusunda kurallar çerçevesinde işine değer vermesini gerektiren ilkedir.

Bedri Can A.

Dutlook

Dutlook Haber Bilgi Paylaşım Portalı

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı