Kentsel Dönüşüm Nedir?

Bu yazımızda kentsel dönüşüm hakkında bilgi vereceğiz. Binalardaki risk durumunun tespitini, yerinde dönüşümün nasıl yapıldığını, binaların güçlendirilmesi ve kentsel dönüşümün uygulama alanını anlatacağız.

Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır ?

6306 sayılı kanun ile, yerleşim bölgelerinde risk taşıyan yapılar belirlenerek, daha sağlam, yaşamaya müsait ve sağlıklı alanlar meydana getirilmesi planlanmıştır. Bu kanun ülkemizin her yerindeki kentleri ve köyleri kapsamaktadır. Risk taşıyan konutların devlet tarafından sağlanan, kira, kredi yardımı gibi yardımlar ile ve belediyeler tarafından vergi-harçlardaki avantajlar ile hayata geçirilmesidir.

Kentsel dönüşüm’ün planlaması ile asıl amaç, yerleşim yerlerindeki deprem riski olan, ömrünü tamamlamış ve kaçak yapıların önüne geçmektir. Bu şekilde herhangi bir afet durumunda can ve mal kaybını en aza indirmektir.

Kentsel dönüşümün bir diğer amacı ise, kentsel dönüşüme giren bölgelerde çarpık yapılaşmanın giderilmesi ve o bölgeye ait sosyal alanların da artmasını sağlar.

Uygulama Alanı ve rezerv Nedir? Uygulama Alanları Nasıl Belirlenir?

Yerleşim yeri ya da çarpık yapılaşma ve zeminin yapısı yönünden can ve mal kaybı riski yüksek yerlere uygulama alanı denir. Rezerv yap, Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan olduğu kararlaştırılan yer ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yerlerdir.

Yerinde Dönüşüm Ne Demektir?

Kentsel dönüşüm kapsamında proje alanında bulunan konutlar ile ilgili kullanılan bir terimdir. Deprem zamanında yıkılma riskinin yüksek olduğu binalarda üzerinde bulunduğu arsanın imarının değiştirilmeden deprem yönetmeliğine uyumlu yapılar yapmaktır.

Binalarda Güçlendirme Nedir?

Binalarda güçlendirme genellikle mal sahipleri tarafından daha az masraflı olduğu için tercih edilmektedir. Depremde can ve mal kaybını azaltmak için binanın taşıyıcı kolonları vb. yerlerde sağlamlaştırma yaparak binanın güçlenmesini sağlamaktır.

Binalardaki Risk Tespiti Nasıl Yapılır?

Bakanlıklar tarafından ruhsat verilmiş yetkili firmalar tarafından binaların risk taşıyıp taşımadığı belirli testler ve gözlemlerle belirlenir. Bunu da yaparken bu konuda 06/03/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik esas alınır. Bir bina ömrünü tamamlamış ve ya herhangi bir depremde can ve mal kaybına yol açacaksa bu binanın risk grubunda gösterilir.

Binalardaki risk tespitini pay sahiplerinden herhangi biri yaptırabilir. Rezerv ya da uygulama alanı olarak tespit edilen bölgelerdeki binalar risk grubunda görülmektedir. Bu bölgelerde mal sahiplerinin binanın risk taşıyıp taşımadığı konusunda tespit için başvurmamaları halinde, bu tespiti Belediye ya da Bakanlık yaptırır.

Riskli Görülen Binaların Tespitinden Sonra Yapılacaklar Nedir?

Binalarda mal sahipleri, Belediye veya Bakanlık tarafından yapılan analizler sonucunda bina riskli yapı olarak tespit edilmesi durumunda yıkım kararı alınır. Bu kararın tebliğinden sonra binadaki pay sahiplerinin Bakanlığa itirazda bulunması için 15 günlük bir bir süre vardır. Bilirkişi heyeti tarafından verilen kararlara karşı yargı yolu açıktır. Bu işlemlerden sonra eğer binanın yapılma kararı kesinleşirse, pay sahiplerine binayı yıktırmaları için atmış günlük bir süre tanınır. Bu süre içerisinde yıkımın gerçekleşmemesi durumunda pay sahiplerinden masraflar alınmak kaydı ile devlet tarafından yıkım gerçekleştirilir.

Binadaki pay sahipleri tapuda belirtilen hisseleri doğrultusunda arsada hisse sahibi olur. Binanın yıkımından sonra binanın kime, hangi paylaşım ve nasıl yapılacağı konusunda üçte iki çoğunluğun kararıyla bir protokol yapılır. Protokole iştirak etmeyen hisse sahiplerinin payları, açık artırma usulü diğer ortaklara veya alan olmaması durumunda kamulaştırılarak devlet tarafından satın alınmaktadır.

Makalemizde kentsel dönüşüm hakkında genel bir bilgilendirme yaptık. Bu makaleyi hazırlarken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinden faydalandık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Tavsiye Makale: Ev alırken veya satarken yapılacak işlemler hakkında bilgi almak için tıklayın.

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı