Kamu İşçisi Nedir? 4D Kamu İşçilerin Hakları Nelerdir?

Kamu işçisi kadroları daimi işçi ve sürekli işçi olarak ikiye ayrılıyor. Aradaki fark 696 Sayılı KHK’ dan kaynaklanıyor. 696 Sayılı KHK ile taşeron işçiler, Sürekli İşçi olarak Kamuya alındılar. Daha önce Kamuda çalışan işçiler Daimi İşçi olarak tanımlanıyordu.

Kamuda çalışan işçiler için yapılan bu ayrım Kamu İşçileri için kanun olmamasından kaynaklanmaktadır ve işçiler bu konuda büyük sıkıntılara sebebiyet vermektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu (Kanun Detayları) kamu işçilerinin yaşadığı temel sorunlara çözüm yeterince bulamamaktadır.İlgili mevzuata göre sürekli işçi kadrolarında çalışanlar mevsimlik işçi veya geçici işçi olarak da çalışabilmektedir.

Sürekli işçiler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4D fıkrasında yer alan esaslara tabi olduklarından Kamu görevlisidirler.

4D Kamu İşçisi Özlük Hakları

4587 Sayılı İş Kanunu’na göre belirlenene ve Toplu Sözleşmeleri gereği de farklı özlük haklarına sahip olan kamu İşçileritemel olarak aşağıda sıralayacağımız özlük haklarına sahiptirler.

Yıllık İzin Hakkı

Kamuda çalışan işçilerin yıllık izinleri çalışma sürelerine göre belirlenmiştir.

Kamu hizmeti 1-5 arasında değişen kamu işçilerine 16 iş günü, 6-14 yıl arasında değişenlere22 iş günü,15 yıldan fazla olanlaraysa 28 iş günü yıllık izin verilmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Hakkı

Kamuda çalışan işçiler işe başladıkları ilk güne göre kıdem tazminatı alma hakkına sahiptirler. Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilerin taşeronda çalıştığı süreler de kıdem tazminatına dâhildir.

Haftalık Çalışma Saati

4857 sayılı İş Kanununda belirlenen çalışma saatleri Kamu işçileri için de geçerlidir. Bazı Kamu Kurumları Kamu İşçilerini Memurların haftalık çalışma saatine uygun olarak da çalıştırabilmektedir. İşçinin ve işin niteliğine göre haftalık çalışma saatleri belirlenmektedir.

Doğum Hakkı ( Kadın İşçiler İçin)

4D Kamu İşçileri için doğum hakkı, halen yürürlükte olan 4857 Sayılı İş Kanunu ve buna bağlı bulunan ilgili Yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Kadın işçi doğumun hem öncesinde hem de sonrasında 8’er hafta olmak suretiyle toplamda 16 hafta ücretli izin kullanabilir. Kadın işçi ayrıca dilerse bu ücretli izinlerin arkasından 6 aya kadar ücretsiz bir izne ayrılabilir. Çocuğu bir yaşını dolduruncaya kadar her gün 1,5 saat olmak üzere ücretli süt izni alıp kullanabilir. Eğer isterse, 60 gün, 120 gün ve 180 gün süreyle ücretli bir şekilde yarım gün çalışabilir. Çocuğu 27 aylık olana kadar isterse ücretsiz izin alıp yarım gün işyerinde olmayabilir.

Kamu İşçisi nin Mazeret İzin Hakkı

EvlenenKamu İşçisi üç (3) gün izin alabilir, yasa gereği bu hakka sahiptir. Baba olursa Beş (5) günlüğüne izne ayrılabilir.Eşini, çocuğunu, babasını, annesini veya kardeşini hayatını kaybederse üç (3) gün izin kullanabilir. Eğer eşinin anne veya babası ölmüşse iki (2) gün izin alabilir.En az yüzde yetmiş (%70) engele sahip çocuğu olanlar bir yıl içinde toplam on (10) çocuğuna zaman ayırabilir.Geçerli mazereti olan, toplamda kırk beş (45) güne kadar ücretli izne ayrılabilir.

Kamu İşçisine Ödenen İkramiye ve Yardımlar 4D İşçi

Kamu işçileri yılda iki defa (Ocak ve Temmuz aylarında) ikramiye alırlar. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararıyla aldığı ilave tediyeler buna dâhil değildir.

Üç çocuktan fazlasına ödenmemek üzere her bir çocuğuna 25 TL, 5 TL günlük yemeğine, yakacağına 30 TL, evlenmesine 140 TL, Dini bayramlarında ihtiyacını karşılasın diye 75 TL, Okulda çocuğu okuyorsa 100 TL (ilkokul), 110 TL (Ortaokul), 120 TL (Lise) ve 140 (Yüksekokul ve üstü) Yılda bir defaya mahsus olmak üzere (okul yardımı) Eylül ayında yardım alır.

Bunun dışında kamu işçilerine özel durumlar için de yardım ödemeleri yapılmaktadır.

Bulaşıcı hastalık riski bulunan ortamda çalışan Kamu işçilerine günlük 2 TL, Şoförler, operatörler ve bunların yardımcılarına çalıştıkları günlerde günlük 2 TL, Silahlı Güvenlik görevlileri yine 2 TL silah tazminatı almaktadırlar.

Sel, yangın, deprem gibi afetlere yakalanan Kamu işçilerine bin (1000) TL’ye kadar yardım yapılabilir. İş kazası sonucu ölen işçinin yakınlarına (yasal mirasçılarına) bin ikiyiz (1200) TL yardım yapılırken, normal şekilde ölen işçinin yakınlarına (yasal mirasçılarına) ise sekiz yüz (800) TL yardım yapılmaktadır. Askere gitmek için işini bırakan Kamu işçisi üç yüz (300) TL askerlik yardımı alır.

Kamu İşçilerinin 4D Yaşadığı Bazı Sorunlar

Taşerondan kadroya geçen 4D Kamu İşçileri tayin hakkı başta olmak üzere bazı sıkıntılar yaşamaktadırlar.

696 Sayılı KHK ile kadro alan ve Kamuda çalışmaya devam eden işçiler mevcut çalıştıkları kurumun içerisinden bir başka kuruma tayin olabilme hakkına sahip değildir. Söz ettiğimiz işçiler sadece geçici bir görevle bir başka kurumda çalışabilmektedirler. Kamuya geçiş sürecinde taşeronda iken imzaladıkları belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerine göre ücret, mali ve sosyal hakları belirlenen kamu işçileri, taşeronda iken asgari ücret üzerinden aldıkları yüzdelik farklardan kadroya geçtikten sonra faydalanamamıştır. Bunun yerine ücretlerine yılda iki defayüzde dört (%4) zam yapılmaktadır. Bu durumdaki kamu işçisi enflasyon oranından düşük zam almaktadır.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin yaşadığı bir başka sorun ise meslek kodlarıyla alakalıdır. Çoğu işçi asıl çalıştığı meslek kodu yerine farklı bir kodda çalıştırılmasından şikâyetçidir. Bu konuda Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikâyetler vardır. SGK meslek kodu dışında çalıştırılan işçi için kamu kurumuna ceza kesmektedir. Buna rağmen 696 Sayılı KHK gerekçe gösterilerek meslek kodu değişikliği konusunda Kamu işçilerinin talepleri kamu kurumları tarafından reddedilmektedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok kamu kurumunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı