Entegrasyon Nedir? Aşamaları nelerdir? Amaçları nedir?

İnsanoğlunun geçmişine baktığımız zaman bireylerin bir arada yaşama arzusu, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. İlk adım olarak topluluklar daha sonra küçük beylikler feodal sistem, polis devletleri olarak başlamıştır. Son olarak da ulus devlet olarak tek çatı altında bir arada yaşama olgusu ortaya çıkmıştır. Ancak devlet sınırları içerisinde sadece belirli ihtiyaçların karşılanabileceği, diğer ihtiyaçların ise öteki devletlerce karşılanabilmesi amaçlanmıştır. Ekonomik refahı arttırmak gibi gereksinimler sonucu entegrasyon dediğimiz, türlü iş birliklerini kolaylaştırmak amaçlı bir kavram oluşmuştur. Peki bu entegrasyon nedir? Entegrasyon aşamaları nelerdir? Devletler neden entegrasyona ihtiyaç duyar? Sorularının cevaplarını yazımızda açıklamaya çalıştık.

Entegrasyon Nedir?

Kelime manası ile parçaların özelliklerini kaybetmeden birleştirilerek bir bütün oluşturmak anlamına gelmektedir. Burada esas olan birleşmenin yanında birbirlerine özelliklerini kaybettirmemektir.

Siyasal Entegrasyon Nedir ve Neden İhtiyaç Duyulur?

Siyasal anlamda entegrasyona baktığımız zaman devletler; barışı korumak, daha büyük ve çok amaçlı kapasitelere ulaşmak isterler. Bu amaçla yeni imaj ve kimlik arayışı içerisinde olmak yahut belli spesifik görevleri yapmak gibi nedenler ile ihtiyaç duyarlar. Siyasal entegrasyon genel itibariyle ülkelerin içe kapanıp ekonomilerini daraltmak yerine dışa açılıp ülkeler arası iş birliğinin yapmayı hedeflemektedir. Bu birleşmeler ise bölgesel veya küresel derecede olabilmektedir.

Devletler Siyasi Entegrasyona Girmek İçin Ne Yapmalı?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki farklı rejimlerle yönetilen devletlerin siyasi entegrasyon süreci pek mümkün değildir. Ancak siyasi entegrasyon sürecini kolaylaştıran birçok etken vardır; Coğrafi anlamda yakınlık, bireyler ve toplumlar arası yakınlık, işlevsel menfaat ve ortak çıkarlar, eski birleşme tecrübesi olan devletler. Bu noktada tarih boyunca baktığımızda demokratik sistemler ile yönetilen devletlerin, entegrasyon süreçlerinin başarılı olduğunu görmek mümkündür.

Siyasi Entegrasyon Aşamaları Nelerdir?

 • Belirlenen hedeflere yönelik entegrasyon
 • İş birliği yoğunluğuna göre entegrasyon
 • Bağımlılık derecesine göre entegrasyon
 • Yarar derecelerine göre entegrasyon
 • Sosyal ve Siyasal homojenlik derecesine göre entegrasyon

Entegrasyon Çeşitleri Nelerdir?

 • Ekonomik Entegrasyon
 • Sosyal Entegrasyon
 • Siyasal Entegrasyon

Ekonomik Entegrasyon Nedir?

Bu noktada devletler piyasaları birleştirme çabası içindedirler. En az iki devlet aşamalı olarak bu süreci ilerletir;

 • Tercihli ticaret anlaşması
 • Serbest Ticaret Bölgesi
 • Gümrük Birliği
 • Ortak Pazar
 • Ekonomik ve Parasal Birlik

Bu aşamalar ile devletler piyasadaki ürünlerin giriş-çıkışlarını için birtakım kolaylıklar sunarak piyasayı ve ekonomiyi canlandırmayı hedeflerler.

Sosyal Entegrasyon Nedir?

Bu bütünleşme çeşidinde karşılıklı sorumluluk noktasında kabullenme zorunluluğu pek yoktur. Örnekler verecek olursak bunlara; Erasmus, Posta-Telefon Görüşmeleri, Turizm diyebiliriz.

Siyasal Entegrasyon Nedir?

Ekonomik konularda bütünleşmeyi yakalayabilen devletler daha sonra siyasi, güvenlik ve savunma gibi konularda birlikte hareket etmeyi hedefliyor. Siyasi entegrasyon en son ve zor bir bütünleşme türüdür. Bunun gerçekleşmesi için;

 • Ortak siyasal ve hukuksal değerlere sahip olmak
 • Yakın kültürlere sahip olmak gibi belli spesifik kriterlere sahip olmak gerekmektedir.

Gelişmiş-Gelişmekte olan ülkelerin entegrasyon süreci nasıl işler?

Gelişmiş ülkeler, üretim ve talep yapısı bakımından birbirlerine rakiptir. Ancak ekonomik anlamda birbirlerini tamamlama ihtiyaçları olduğundan bu ülkeler arasında entegre olasılığı oldukça kolaydır.

Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise bu ülkeler sanayilerini henüz tamamlayamamış olduklarından, üretim yapıları da son noktaya ulaşamamıştır. Bu gelişme hızlarını ve kapasitelerini arttırmak için entegre olma hissine yüksek derecede ihtiyaç duyarlar.

Şunu da unutmamak gerekir ki ilk önce gelişmiş ülkeler entegre sürecini tamamlar ve koyduğu şartlar çerçevesince gelişmekte olan ülkeleri gözlemleyerek entegrenin tamamlanabileceğine karar verirler.

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza Entegrasyon Nedir? Entegrasyon aşamaları nelerdir? Entegrasyon amaçları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını açıklamaya çalıştık.

Eğer bu yazımızı beğendiyseniz siz Kırsal Rönesans’ ta Ne Ekilip Biçilmeli adlı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı