Enflasyon Nedir ? Yükselten ve Düşüren Faktörler

Bir ülkenin parasının sürekli değer kaybetmesine verilen addır . İç piyasadaki arz edilen mallar ve üretilen malların piyasadaki fiyatının sürekli artmasına ve iç ticari açığının büyümesine verilen isime Enflasyon denilmektedir.

Bir ülkenin ekonomideki payı ürettiği mallar bakımından arzı ne kadar çoksa ülke enflasyona maruz kalmaz; Bir ülkenin dışa bağımlılığı enflasyonu tetikleyen faktörlerden biridir.

Enflasyonun ülkede yüksek olması o ülkenin ekonomik olarak iç piyasada alışverişi az yapmasıyla ilgilidir. Böyle bir durumda enflasyon yükselir . Farklı bir çok faktörden dolayı enflasyon yükselir. Bunların en önemlisi ekonomik olarak dışa bağımlı olmak alt başlıkta inceleyecek olursak eğer;

Enflasyonu yükselten faktörler;

 • Ülkenin ekonomik olarak yetersiz olması,
 • Dış ticarete bağımlı olması,
 • Ürettiği malın dış ticarette arzının olmaması,
 • İhracat ettiği mallar ile ithalat ettiği malların birbirini karşılamaması,
 • Ülkede işsiz oranının yüksek olması,
 • Ülkenin fabrikalarının yetersiz olması,
 • Fabrikaların milli olmaması
 • Denetimlerin düşük olması,
 • Dış ticarette kendi parasını kullanamaması.

Bu gibi nedenler ülke içindeki enflasyonun yüksek olmasına neden olan faktörler arasındadır.

Ülkenin sattığı ve satın aldığı mallar birbirini karşılaması gerekir geri kalmış tarım ülkelerinin enflasyonu yüksektir. Çünkü ithalat yaptıkları mal tarım ürünü kategorisindedir ihracat yaptığı ürünler ise teknoloji kategorisindedir.

Böyle bir durumda iç piyasadaki ürün fiyatları sürekli artar ülkenin içindeki tüketici kesim ne kadar kendi ve milli ürünlerini kullanırsa ülkenin enflasyon oranı düşük olur.

Böyle bir ülke ise ekonomik olarak geri kalmış bir ülke kategorisinden çıkar. Gelişmekte olan bir ülke ve ardından gelişmiş bir ülke kategorisine geçer. Ama ülkedeki tüketici kesimden çok ülkenin yöneticilerinde büyük bir sorumluluk vardır.

Ülkenin fabrikası bir ülkenin silahıdır bu anlayışla fabrikalar yapılarak ülkenin gelişmişlik düzeyi artırılmalıdır. Tek sorumlukları da fabrikada değil bir ülkenin ekonomik olarak kalkınabilmesi için ilk faktör başarılı ve zeki öğrencilerdir. Bunun için eğitime önem verilmesi gerekir.

İkinci faktör ise o öğrencilerin yeteneklerine göre iş imkânı oluşturmaktır. Ardından ise fabrikalar yaparak üretimin devamlı olmasını sağlamaktır. Bir ülkede bilim adamı ne kadar çoksa o ülkede enflasyon olma oranı o miktarda azdır.

Teknolojik gelişmeleri de dışa bağımlı olarak almak yerine ülkenin bilim adamları üretirse ülkenin yerli ve milli serveti dışa gitmemiş olur bu sayede enflasyon yükselmez enflasyonun dengede kalabilmesini sağlamak için anlattığım bu konular önemlidir.

Enflasyonun yükselmesini etkileyen diğer bir faktör ise savaşlardır ülkenin savaşta olması o ülkenin ekonomisini o miktarda düşürür. Yabancı devletler ülke ile ticaret yapmazlar ülkenin üretimi de azalır bu faktörde diğer faktörler gibi ülkenin enflasyon oranını doğrudan etkileyen faktörler arasındadır.

Bir ülke ne zaman dış ticari piyasada rekabet edebilir bir hâle gelirse iste o zaman enflasyonu düşer ekonomik olarak zenginler ve refah seviyesi yükselir ülkenin içindeki gelir eşitsizlikleri de azalır bu sayede ülke gelişmiş bir ülke olarak dış ülkeler arasındaki saygınlığı artarak ticareti o kadar yükselir. ve ürettiği mallara dış ticaret piyasasında bir yer edinmiş duruma gelir.

Enflasyonu düşüren etkenler:

 • Üretim faaliyetlerinin yüksek olması,
 • Teknolojik gelişimini kendi iç piyasasında yapar durumda olması,
 • Fabrikalarının yerli ve milli olması
 • Üretim yapabilecek bilim adamları yetiştirebilmesi,
 • Öğrencilerin mezun olduklarında kolay is sahibi olabilmeleri.

Bu sayede sevdikleri işi yaparak ülkelerine katkı sağlayabileceklerini düşünerek yaparlar ve ülkeleri için çalışırlar.

Ve benzeri bir çok faktör iyileştirilirse ülkenin enflasyonu düşük olur gelişmişlik seviyesi yüksek olur iç ticarette gayri safı milli hasılat o denli yüksek olur ve dış ülkelerle ticari rekabeti iyi olur.

MELİH BULUT

Dutlook

Dutlook Haber Bilgi Paylaşım Portalı

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı