Bankacılık Nedir? Nasıl Olmalıdır? Bankanın Tarihi

Banka kelimesi İtalyancadan Türkçe’ ye çevrilen bir kelimedir. Para bozma gişesi, para bozma yeri anlamına gelmektedir. Bankacılık Nedir? Nasıl Olmalıdır? Bankanın Tarihi konularını ele aldık.

Banka; Kredi, iskonto vb. gibi işlemleri yapan faiz ile para verebilen, değerli belge, eşya vb. kasalarında saklayan, ticari, finansal ve ekonomik etkinlikleri barındıran bir kuruluştur.

Bankanın diğer tanımı düzenli bir şekilde kredi almak ya da kredi vermek için açılan ekonomik kuruluşlara denir. Bankacılık işlemlerinin yapıldığı kurumlardır.

Bankanın Tarihi

En eski banka Kızıl Toprak’tır. Mezopatamyada yer alır. Banka işlemlerin nasıl yürütüleceği, borçların tahsilatı vb. gibi birçok işlemlerin Hamurabi yasalarında geçmektedir. Daha sonraki dönemlerde zengin aileler bu konu hakkında yakından ilgilenmişlerdir.

Modern anlamda ise ilk banka Amsterdam Bankasıdır. Daha sonra ise Venedik bankası kurulmuştur.

Türk bankacılığı ise Osmanlı’ nın son zamanlarında kurulan İstanbul bankasıdır. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise Türkiye İş Bankası kurulmuştur.

Bankacılık Nasıl Olmalıdır ?

Bankacılığın Görevleri

Amacına göre bankaların görevleri değişiklik gösterir. Ama temelinde bazı konulara ayrılırlar.

Aracılık

Mevduat olarak topladıkları fonları kredi olarak talep eden kişilere yada kuruluşlara vermede aracılık eden bir kuruluştur. Ekonomi de çok önemli bir görevi üstlenmişlerdir.

Kaynaklara Akıcılık Sağlama

Paranın transferi olma görevi üstlenmedir. Böylece hem yurtiçinde hem de yurdışında kaynaklara akıcılık sağlamış olur. Belli bir süre için paraya ihtiyacı olmayan para ihtiyacı olanlara aktarılmasını sağlayan kurum konumundadır.

Kişilerin Ve Kurumların Sahip Oldukları Maddi Varlıkların Rasyonel Bir Biçimde Kullanımını Sağlama
Halkı aydınlatır.

Parasal, finansal, ve reel aktivilerinden oluşan mal ve benzeri varlıkların kullanılması, faiz seçenekleri, gelir imkanları, vade farkları gibi birçok şeyi halka sunmaktadır.

Nakit akışlarının daha doğru sağlayan bir kurumdur.

Kaynak Kullanımlarını İyileştirme

Bankalar ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Ayrıca bankalar ekonomiye servette yaratırlar. Toplanan fonlar ve kaynakların belirli bir sektöre ve yörelere ya da kişilere aktarılmasını sağlayan bir kurum yada kuruluştur.

Bu durumda ülkenin kaynaklarının dağılımına yön vermektedir.

Kısa Süreli Fonları Uzun Süreli Fona Dönüştürme

Yatırımlara finans sağlayan bankalar, kişilerin sahip olduğu küçük miktarları toplayıp bu küçük fonları ekonomide uzun süreli fonlar haline dönüştürmektedir.

Kaydi Para Veya Banka Parası Yaratma

Kaydi paranın maddi varlığı yoktur. Sadece bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı yapılır ve değişen ödeme aracı olarak tanımlanır. Krediler kaydi para yaratırlar.

Uluslar arası Ticareti Geliştirme

Yaptığı birçok faaliyet ile ticaretin artmasına katkıda bulunurlar. Bankaların yaptığı faaliyetler ise finansal kiralama, krediler, faktoring, teminat mektupları, akreditifler ve benzeri gibi sıralanabilir.

Para Politikasının Etkinliğini Arttırmak

Gelişmiş bankacılık sistemi ekonomide etkili para politikası izlemesini sağlar. Merkez bankası bu gelişmişliğe en iyi örnek durumundadır. Çünkü kullandığı Resscant faiz hadleri açık piyasa işlemleri, karlılık oranları ve benzeridir.

Gelir ve Servet Dağılımını Etkileme

Kredilendirme politikası ile ekonomide gelir ve servet dağılımını etkileyen bir yöntem biçimidir.

Bedri Can A.

Dutlook

Dutlook Haber Bilgi Paylaşım Portalı

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı