Ankara’ nın Önemi! Geçmişten Bugüne Tarihçesi – İsmi Nereden Geliyor?

Medeniyetimizin kadim şehri, bozkırın ulu çınarı, Seğmenler diyarı, güzel Ankara. Hacı Bayram-ı Veli’nin şehri, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yer, Türk’ün son başkenti. Peki, Ankara hakkında başka neler biliyoruz?

ANKARA’NIN TARİHÇESİ

İlk çağlardan bu yana farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu’nun orta yerinde bir şehir. Yapılan arkeolojik araştırmalardan elde edilen bulgular, Paleolitik dönemden bu yana Ankara’da insan yaşamının varlığını kanıtlar niteliktedir. Fakat şehrin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Ankara ismi nereden geliyor?

Yapılan araştırmalara göre ilk olarak Hititlerin bu şehri ele geçirdikleri ve burada yerleşik olarak yaşadıkları tahmin edilmektedir. Hititlerden sonra buraya Friglerin egemen olduğu bilinmektedir. Bazı efsanelerde Frig Kralı Midas’ın Ankara şehrinin kurucusu olduğu ve şehre “gemi çapası” anlamına gelen “Ankyra” ismini verdiği rivayet edilir. Friglerin başkenti olan Gordion, bugün Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük köyünde bulunmaktadır.

Friglerin ardından şehre Lidyalıların, Lidyalılardan sonra ise Perslerin egemen olduğu bilinmektedir. Persler zamanında yapılan “Kral Yolu” güzergah olarak Ankara üzerinden geçmiştir. Bu nedenle şehre hem ticaret anlamında hem de askeri alanda ciddi bir önem kazandırmıştır. Makedonya Kralı Büyük İskender’in doğuya yaptığı seferler neticesinde şehir Makedonyalıların himayesine girmiştir. Makedonyalılardan sonra ise bölgeye Galatların hâkim olduğu bilinmektedir.

Milattan önce 25’te Roma İmparatoru Augustus bölgeyi kendi topraklarına katar. Büyük Roma’nın parçalanıp doğu ve batı olarak ayrılması üzerine şehir Doğu Roma (Bizans) içerisinde kalır. Şehir bu dönemde de stratejik önemini korumaya devam etmiştir. Ankara, 1073 yılına kadar Doğu Roma (Bizans) himayesinde kalmıştır.

Türkler Ankara’yı ne zaman fethetti?

1071 yılında Sultan Alparslan Malazgirt Meydan Muharebesinde Bizans’ı yenerek Anadolu’nun kapılarını Türklere açmakla kalmamış, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesini hızlandırmıştır. Selçuklular 1073 yılında Ankara’yı fethederek bu şehri bir Türk şehri haline getirmişlerdir. Şehir, 1. Beylikler Dönemi’nde Danişmentlilerin eline geçmiş, ardından ise Anadolu Selçuklularının himayesine girmiştir.

Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat, Ankara’nın imar ve gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Anadolu’daki Moğol istilasıyla birlikte şehir 14. yüzyılda İlhanlıların hâkimiyetine girmiştir. Ankara bu dönemde Ahiler tarafından İlhanlılara bağlı yerel bir yönetimle idare edilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde Ahilerin önemli hizmetlerde bulunduğu bilinmektedir. Ankara 40 yıl kadar İlhanlıların hâkimiyetinde kaldıktan sonra Devlet-i Aliyye ( Osmanlı Devleti) toprağı olur.

Osmanlı Devleti Ankara’yı ne zaman aldı?

Ankara, ilk olarak Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti’nin himayesine girmiştir. Bu dönem kaynaklarında şehrin isminin “Engürü” ve “Angora” biçimlerinde zikredildiği görülmektedir. 1402 yılında Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid ile Timur Devleti Hükümdarı Emir Timur (Timurlenk) arasında Çubuk Ovası’nda Ankara Savaşı yapılmıştır.

Yapılan savaşı Timur’un kazanması sonucu şehir kısa süreliğine el değiştirse de 1414 yılında Çelebi Mehmet döneminde tekrar Osmanlı toprağı olur. O günden bugüne Ankara, Türk toprağı olarak yerini korumuştur.

Ankara ne zaman ve nasıl başkent oldu?

Devlet-i Aliyye’nin son dönemlerinde yaşanan sıkıntılar, savaşlar ve toprak kayıpları ile 1. Dünya Savaşı’nın ardından İstanbul işgal edilmiştir. İstanbul’un işgali, Anadolu’da başlayan Milli Mücadelede devletin merkezinin Anadolu’ya taşınması fikrini doğurmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Anadolu’da bir direniş hareketi başlatmıştır. Düzensiz halde bulunan cemiyetleri Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafâ-i Hukuk Cemiyeti olarak tek çatı altında birleştirmiştir. Bu kongreye milletin temsilcisi olarak katılan Temsil Heyeti, 27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ankara’ya gelmiştir.

Tüm mebusların Ankara’da toplanacağını bildiren bir bildiri yayımlamışlardır. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve Ankara devletin merkezi olarak ilan edilmiştir. Aynı zamanda Ankara Kurtuluş Savaşımızın karargâhı olmuştur.

Gazi Meclis, Cumhuriyetin ilanından 16 gün önce, 13 Ekim 1923, çıkardığı kanunla Ankara’yı resmen Genç Türkiye’nin başkenti olarak ilan etmiştir.

Ankara’nın önemi!

Milli Mücadelemizin ve yeniden dirilişimizin simgesi olan Ankara, zaman içerisinde hızla gelişmiştir. Başkent olmasının yanı sıra sanayi, ticaret, tarım ve turizmde de ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olmuştur.

Köklü medeniyetimizin ve eşsiz kültürümüzün renklerini taşıyan bu kadim şehri gelip görmenizi tavsiye ederim.

Sahi, güzel Ankara’mızın tarihi ve turistik mekânlarından hangilerini gezdiniz veya biliyorsunuz?

Samet ANKARALIOĞLU

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı